Νέο ταχύρυθμο τμήμα Lower – Σε ένα χρόνο το πτυχίο

Νέο ταχύρυθμο τμήμα Αγγλικών για το επίπεδο Lower ξεκινάει από 15 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μ. Ζήκου στα Ιωάννινα. Η διδασκαλία είναι ταχύρυθμη και διαρκεί ένα έτος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.