Πτυχία & πληροφορίες

Στον ΑΣΕΠ οποιοδήποτε LOWER δίνει 50 μονάδες, ADVANCED 75 μονάδες, PROFICIENCY 100 μονάδες. Στον ΑΣΕΠ τα LOWER όλων των πανεπιστημίων ή φορέων καθώς και τα ADVANCED ή τα PROFICIENCY είναι ισοδύναμα. Δεν χρειάζονται ανανέωση.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται μόνον με τα PROFICIENCY CAMBRIDGE και PROFICIENCY MICHIGAN.

Κρατικό πτυχίο: υπάρχει μόνον στα επίπεδα LOWER και ADVANCED.

TOEIC: Στον ΑΣΕΠ αναγνωρίζεται μέχρι το επίπεδο ADVANCED. Στο εξωτερικό και το επίπεδο PROFICIENCY. Είναι βεβαίωση ικανότητας στην γλώσσα, και σε εκτίμηση ιδίως στην Ευρώπη σαν επαγγελματικό προσόν. Είναι multiple choice σε grammar-vocabulary-reading-listening. Δεν διαγωνίζεσθε σε speaking και composition. Είναι προαιρετικά. Είναι δημοφιλές στους φοιτητές, σαν ένας τρόπος για να αποκτήσουν LOWER ή ακόμη και ADVANCED δεδομένου ότι η κατάταξη σε επίπεδο γίνεται βάσει βαθμολογίας στο ίδιο τέστ.
Ο φορέας είναι το πανεπιστήμιο του MICHIGAN (Ελληνοαμερικανική Ένωση).

MSU: πτυχία από το MICHIGAN STATE UNIVERSITY. Η βάση είναι χαμηλότερη από το MICHIGAN (Eλληνοαμερικανική Ένωση), τα τέστ είναι παραπλήσιας μορφής.

PTE (EDEXCEL): Βρετανικό, βασίζεται περισσότερο στην ευχέρεια του να εκφράζεσαι παρά στο multiple choice.

ESB: Βρετανικό, τα τέστ του είναι μίξη MICHIGAN και CAMBRIDGE, όμως η βάση είναι χαμηλότερη.

UCLAN: τελευταία χορηγεί άδεια άσκησης όμως δεν αναγνωρίζεται στον ΑΣΕΠ

ΤIE: Ιρλανδικό, δεν υπάρχει multiple choice, reading, listening. Διαφορετικό από τα άλλα τέστ, εξετάζει την ικανότητα του υποψηφίου πέρα από τυποποιημένες γραμματικές- εκφράσεις- multiple choice. Εξετάζεσθε σε εκθέσεις και interview.

CITY and GUILDS: Βρεττανικό με readings και listening, έμφαση στο interview το οποίο αποτελεί ξεχωριστό (το μισό) τέστ.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ – ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΘΕ:

  • Είτε πρόσφατο PROFICIENCY, κατά προτίμηση CAMBRIDGE ή MICHIGAN, δηλαδή να μην είναι περισσότερο από 2-3 χρόνια παλιό.
  • Είτε IELTS με βαθμολογία συνήθως πάνω από 6
  • Είτε TOEFL με βαθμολογία πάνω από 80 στα 120

Βεβαίως το κάθε πανεπιστήμιο ορίζει τα προαπαιτούμενα (prerequisites)

TΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΣΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝΕ ADVANCED ή TOEIC.