Γαλλικά

Στο κέντρο μας διδάσκεται η γαλλική γλώσσα σε τμήματα που οδηγούν στις παρακάτω πιστοποιήσεις & πτυχία:

  • DELF A1
  • DELF A2
  • DELF B1
  • DELF B2
  • DALF C1
  • DALF C2
  • Κ.Π.Γ. (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)