Ισπανικά

Στο κέντρο μας διδάσκεται η ισπανική γλώσσα σε τμήματα που οδηγούν στις παρακάτω πιστοποιήσεις & πτυχία:

  • Όλα τα πτυχία του INSTITUTO CERVANTES:
    • INICIAL
    • INTERMEDIO
    • SUPERIOR
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας