Μεγάλη προσφορά: ΕΚΠΤΩΣΗ -50%!!! – LOWER 85 € – PROFICIENCY 95 €

Μια μεγάλη προσφορά από το φροντιστήριο μας: Έκπτωση -50% σε νέους μαθητές

PROFICIENCY από 95 € το μήνα / LOWER 85 € το μήνα

  • 2Ολιγομελή τμήματα
  • Εντατικά μαθήματα
  • Έμπειροι καθηγητές
  • Δωρεάν συγγράμματα και σημειώσεις
  • Ποσοστά επιτυχίας 90%
  • Ευέλικτες ώρες διδασκαλίας
  • Διδάσκονται: Proficiency, Advanced, Lower, TOEIC, IELTS, TOEFL

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του E-mail της ιστοσελίδας ή τηλεφωνήστε μας στα 26513.00970 & 6943 404578 (Vodafone) & 6909 374805 (Wind).

2.2